:مشخصات برنده هفته 100 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 100

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم اسدی از استان تهران، شهرستان شهرری

خانم جوادی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

خانم برزگر از استان اصفهان، شهرستان کاشان

آقای قوام آبادی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید