بایگانی برچسب: بازدید مسئولین بانک سپه

بازدید مسئولین شرکت ملی صنایع مس ایران

* بازدید مسئولین شرکت ملی صنایع مس ایران از مجموعه تولیدی و واحد اداری شرکت [...]

بازدید مسئولین شرکت فولاد مبارکه اصفهان

* بازدید مسئولین شرکت فولاد مبارکه اصفهان از مجموعه تولیدی و واحد اداری شرکت بازرگانی [...]

بازدید مسئولین استانی بانک سپه

* بازدید مسئولین استانی بانک سپه از مجموعه تولیدی و واحد اداری شرکت بازرگانی برنج [...]