:مشخصات برنده هفته 98 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 98

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم امیرپور از استان تهران، شهرستان تهران

آقای غلامرضاپور از استان کرمان، شهرستان سیرجان

آقای غلامعلی نژاد از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

خانم سعادتی از استان خوزستان، شهرستان دزفول

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید