:مشخصات برنده هفته 94 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 94

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای عاشوری از استان مرکزی، شهرستان اراک

خانم امینی از استان مرکزی، شهرستان تفرش

خانم پورجعفرآبادی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

آقای طهماسبی از استان کرمان، شهرستان شهربابک

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید