مشخصات برنده هفته 91 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 91

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

آقای ابراهیمی از استان آذربایجان غربی، شهرستان نقده

خانم یارمحمدی از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد

خانم محمدی از استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس

آقای نکویی از استان کرمان، شهرستان کرمان

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

دیدگاهتان را بنویسید