مشخصات برنده هفته 85 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 85

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

خانم اسماعیل چگنی از استان خوزستان، شهرستان دزفول

آقای شمسایی از استان تهران، شهرستان شهریار

خانم طباطبایی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

آقای زاهد از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد

برنده چهار کارت هدیه ده میلیون ریالی

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

دیدگاهتان را بنویسید