مشخصات برنده هفته 84 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 84

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

خانم نعمت زاده از استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس

آقای پارسامهر از استان کرمان، شهرستان شهربابک

خانم عظیما از استان تهران، شهرستان تهران

آقای جعفری از استان خوزستان، شهرستان اهواز

برنده چهار کارت هدیه ده میلیون ریالی

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

دیدگاهتان را بنویسید