مشخصات برنده هفته 81 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 81

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

آقای هاشمی از استان تهران، شهرستان تهران

آقای مراد طلب از استان کرج، شهرستان کرج

خانم کیانمهر از استان کرمان، شهرستان شهربابک

آقای ابوالحسن بیگی از استان فارس، شهرستان شیراز

برنده چهار کارت هدیه ده میلیون ریالی

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

دیدگاهتان را بنویسید