مشخصات برنده هفته 79 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 79

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

خانم زیدآبادی از استان کرمان، شهرستان سیرجان

آقای مقدم از استان تهران، شهرستان رباط کریم

خانم زمانی از استان کرمان، شهرستان کرمان

خانم وثوقی از استان کرمان، شهرستان سرچشمه

برنده چهار کارت هدیه ده میلیون ریالی

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

 

دیدگاهتان را بنویسید