مشخصات برنده هفته 58 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 58
مشخصات برنده هفته 58

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

آقای خدابنده لو از استان زنجان، شهرستان خدابنده

خانم صادقی از استان تهران، شهرستان تهران

برنده دو کارت هدیه بیست میلیون ریالی

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

 

دیدگاهتان را بنویسید