مشخصات برنده هفته 43 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 43
مشخصات برنده هفته 43

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

خانم لطیفی از استان اصفهان، شهرستان اصفهان

برنده یک دستگاه گوشی هوشمند

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

 

دیدگاهتان را بنویسید