:مشخصات برنده هفته 222 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 222

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم بناوند از استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس
آقای علیزاده از استان تهران، شهرستان تهران
آقای احمدیان از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد
خانم پورسیدیحیی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید