:مشخصات برنده هفته 214 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 214

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای سرکوئی از استان خوزستان، شهرستان اهواز
خانم خاکپور از استان تهران، شهرستان تهران
آقای پورمحمد از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
خانم عنایتی زاده از استان لرستان، شهرستان خرم آباد

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید