:مشخصات برنده هفته 213 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 213

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم خباز از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد
خانم شفیعی پور از استان خوزستان، شهرستان دزفول
خانم اکبرزاده از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم صفری از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید