:مشخصات برنده هفته 206 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 206

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای پریشن از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم یوسفی پور از استان کرمان، شهرستان شهربابک
خانم زارع از استان فارس، شهرستان شیراز
خانم خادمیان از استان فارس، شهرستان داراب

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید