:مشخصات برنده هفته 205 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 205

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم موسویان از استان بوشهر، شهرستان گناوه
خانم حیدری رستمی از استان سمنان، شهرستان شاهرود
خانم وزیری از استان تهران، شهرستان تهران
آقای اسلامی از استان کرمان، شهرستان شهربابک

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید