:مشخصات برنده هفته 204 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 204

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم نوروزی از استان فارس، شهرستان شیراز
خانم جوانمردی از استان فارس، شهرستان شیراز
آقای رمضانی از استان فارس، شهرستان فسا
خانم ابراهیمی نسب از استان کرمان، شهرستان کرمان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید