:مشخصات برنده هفته 202 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 202

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای تسلیم جهرمی از استان فارس، شهرستان شیراز
آقای کریمی از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد
آقای سراوانی از استان گلستان، شهرستان مینودشت
خانم گنابادی از استان گلستان،‌ شهرستان گرگان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید