:مشخصات برنده هفته 200 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 200

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم اسلامی از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم شفیعی از استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس
آقای رضوی زاده از استان مازندران، شهرستان چالوس
خانم آزادی از استان فارس، شهرستان شیراز

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید