:مشخصات برنده هفته 199 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 199

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم شجاعی از استان فارس، شهرستان شیراز
خانم پیری از استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان
آقای عرب از استان گلستان، شهرستان گالیکش
آقای حاچمی از استان خوزستان، شهرستان سوسنگرد

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید