:مشخصات برنده هفته 198 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 198

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای عبادی از استان خوزستان، شهرستان ماهشهر
آقای آقاجانی از استان خوزستان، شهرستان امیدیه
آقای اسکندری از استان خوزستان، شهرستان شوشتر
آقای سالمی زاده از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید