:مشخصات برنده هفته 195 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 195

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای ناکینی از استان تهران، شهرستان تهران
خانم اوجانی از استان البرز، شهرستان کرج
خانم زرین نژاد از استان تهران، شهرستان تهران
آقای دریجانی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید