:مشخصات برنده هفته 191 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 191

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای عبادی از استان همدان، شهرستان همدان
خانم قربانی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای کمالی پور از استان کرمان، شهرستان شهربابک
خانم فتحی از استان کرمان، شهرستان شهربابک

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید