:مشخصات برنده هفته 184 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 184

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای باقری از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد
خانم افضلی از استان کرمان، شهرستان انار
آقای فراهی از استان تهران، شهرستان تهران
خانم شاه حسینی میمند از استان کرمان، شهرستان شهربابک

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید