:مشخصات برنده هفته 183 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 183

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای جلالی پور از استان یزد، شهرستان یزد
آقای مهدوی پور از استان کرمان، شهرستان شهربابک
آقای سهرابی از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم موسی علی از استان کرمان، شهرستان شهربابک

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید