:مشخصات برنده هفته 178 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 178

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم ابراهیمی از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم یاری از استان تهران، شهرستان قرچک
خانم مرادی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای جوشنی از استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید