:مشخصات برنده هفته 170 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 170

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای تقی پور از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای عرب پور از استان کرمان، شهرستان سیرجان
آقای حبیبی از استان تهران، شهرستان پرند
خانم احمدی از استان البرز، شهرستان کرج

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید