:مشخصات برنده هفته 167 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 167

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای کافی از استان کرمان، شهرستان شهربابک
آقای پاسداری از استان کرمان، شهرستان زرند
آقای نوری از استان کرمان، شهرستان کرمان
آقای لاجوردی از استان تهران، شهرستان تهران

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید