:مشخصات برنده هفته 166 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 166

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای محمودی از استان کرمان، شهرستان شهربابک
آقای بیگی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای پورامیری از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
خانم فخرالعلی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید