:مشخصات برنده هفته 165 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 165

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای رزانی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
خانم نوری از استان کرمان، شهرستان شهربابک
خانم غلام نژاد از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای زین الدینی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید