:مشخصات برنده هفته 163 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 163

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای سلطانی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای جباری از استان کرمان، شهرستان شهربابک
خانم محمدرضایی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
خانم فاتحی پور از استان کرمان، شهرستان شهربابک

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید