:مشخصات برنده هفته 160 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 160

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای حاجی محمدی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای نادعلی خانی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای ندایی از استان تهران، شهرستان تهران
آقای محمدی رئیس آباد از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید