:مشخصات برنده هفته 158 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 158

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم فتحی از استان کرمان، شهرستان شهربابک
آقای حویزاوی از استان خوزستان، شهرستان دزفول
خانم یادگاری از استان همدان، شهرستان همدان
خانم غلامی از استان تهران، شهرستان تهران

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید