:مشخصات برنده هفته 155 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 155

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای رستگار مقدم از استان البرز، شهرستان فردیس
آقای عاشوری از استان تهران، شهرستان تهران
خانم سراوانی از استان تهران، شهرستان تهران
خانم خدادادی از استان تهران، شهرستان تهران

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید