:مشخصات برنده هفته 146 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 146

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم عشقی پور از استان تهران، شهرستان تهران
خانم محمدزاده هرزن از استان کرمان، شهرستان شهربابک
آقای ولی شاهی از استان کرمان، شهرستان کرمان
آقای ملکی از استان کردستان، شهرستان قروه

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید