:مشخصات برنده هفته 145 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 145

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای قاجاری از استان تهران، شهرستان تهران
خانم سروش آرا از استان البرز، شهرستان کرج
آقای کریم آبادی از استان کرمان، شهرستان کرمان
آقای میرسلیمانی از استان فارس، شهرستان اقلید

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید