:مشخصات برنده هفته 142 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 142

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای مهلوجی از استان اصفهان، شهرستان کاشان
خانم بزرگی از استان کردستان، شهرستان سنندج
خانم خوئینی‌ها از استان تهران، شهرستان پردیس
آقای امینی از استان اصفهان، شهرستان اصفهان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید