:مشخصات برنده هفته 140 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 140

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای تدین از استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس
خانم طبسی از استان خراسان رضوی، شهرستان سبزوار
آقای باقرزاده نصرآبادی از استان اصفهان، شهرستان کاشان
آقای خالویی از استان کرمان، شهرستان کرمان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید