:مشخصات برنده هفته 120 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 120

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم رضاپور از استان کرمان، شهرستان سیرجان

خانم خیری از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد

آقای زمانی از استان کرمان، شهرستان کرمان

خانم بابالو از استان زنجان، شهرستان خدابنده

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید