:مشخصات برنده هفته 115 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 115

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای کرهانی از استان کرمان،، شهرستان شهربابک

آقای زمانی از استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان بروجن

خانم پورحسینعلی از استان کرمان، شهرستان سیرجان

خانم جان بزرگی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید