:مشخصات برنده هفته 112 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 112

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای شول از استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس

خانم نادری از استان تهران، شهرستان تهران

خانم اقبالی از استان کرمان، شهرستان کرمان

آقای ریحانی از استان فارس، شهرستان شیراز

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید