:مشخصات برنده هفته 111 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 111

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای کشاورزی بابکی از استان کرمان، شهرستان شهربابک

خانم بهرامی از استان فارس، شهرستان مرودشت

خانم عالی نژاد از استان فارس، شهرستان لامرد

خانم ملک اولادی از استان کرمان، شهرستان کرمان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید