:مشخصات برنده هفته 110 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 110

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم شقاقی از استان تهران، شهرستان ورامین

خانم فعلی از استان همدان، شهرستان ملایر

خانم قوریان از استان خوزستان، شهرستان آبادان

خانم حسینی دولت آبادی از استان سمنان، شهرستان گرمسار

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید