:مشخصات برنده هفته 108 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 108

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای نصیری از استان تهران، شهرستان تهران

خانم افراسیاب پور از استان تهران، شهرستان تهران

آقای نظری از استان لرستان، شهرستان درود

خانم نوروزی از استان کردستان، شهرستان قروه

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید