:مشخصات برنده هفته 107 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 107

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای تعلیمی از استان البرز، شهرستان کرج

خانم رضایی از استان کرمان، شهرستان کرمان

خانم ضیایی از استان اصفهان، شهر جدید بهارستان

خانم سلیمانی از استان زنجان، شهرستان ابهر

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید