:مشخصات برنده هفته 106 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 106

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم قلی زاده از استان آذربایجان شرقی، شهرستان پلدشت

آقای رستمی از استان تهران، شهرستان شهریار

آقای حسین میرزایی از استان اصفهان، شهرستان اصفهان

آقای پارسامهر از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید