:مشخصات برنده هفته 104 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 104

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای ایران نژاد از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

خانم چگینی از استان قزوین، شهرستان قزوین

خانم قادریان از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

خانم ایزانلو از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید