:مشخصات برنده هفته 103 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 103

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم میرزایی از استان تهران، شهرستان تهران

آقای دادگری نژاد از استان البرز، شهرستان کرج

آقای بی گناه از استان اردبیل، شهرستان اردبیل

خانم شکیبایی از استان کرمان، شهرستان شهربابک

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید