بایگانی برچسب: بازدید از شرکت بازرگانی برنج مسعود فریدونکنار

بازدید مسئولین مرکز فوریت های پزشکی استان تهران

* بازدید مسئولین مرکز فوریت های پزشکی استان تهران از مجموعه تولیدی و واحد اداری [...]

بازدید مسئولین شرکت ملی صنایع مس ایران

* بازدید مسئولین شرکت ملی صنایع مس ایران از مجموعه تولیدی و واحد اداری شرکت [...]

بازدید مسئولین شرکت فولاد مبارکه اصفهان

* بازدید مسئولین شرکت فولاد مبارکه اصفهان از مجموعه تولیدی و واحد اداری شرکت بازرگانی [...]

بازدید مسئولین استانی بانک سپه

* بازدید مسئولین استانی بانک سپه از مجموعه تولیدی و واحد اداری شرکت بازرگانی برنج [...]